ZAŠTO KUPOVATI KAD MOŽETE IZNAJMITI

IZDAVANJE KOPIR APARATA I ŠTAMPAČA

Tokom godina specijalizovali smo se na području iznajmljivanja uređaja na određeno ili neodređeno vrijeme. Ovim vidom saradnje sva briga oko uređaja prepuštena je nama, od eventualnih popravki preko redovnog održavanja do izmjene potrošnog materijala.
Svaki uređaj kao i ugovor prilagođavamo kupcu čije potrebe i zahtjevi nijesu uvijek jednaki.
U slučaju kvara ili zastoja uređaja odazivamo se na Vaš poziv u najkraćem mogućem roku. U slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara u roku od 24 sata nudimo zamjenski uređaj.
Prilikom dugogodišnjeg najma uređaji se uredno zamjenjuju novim uređajima posljednje generacije.

IZABERITE SVOJ UREĐAJ

Iznajmljivanjem uređaja rješavate se mnogih zahtjeva i komplikacija vezanih za organizovanje kancelarijske štampe:

  • Ne investirate u opremu
  • Ne brinete da li postojeća oprema zadovoljava potrebe
  • Ne organizujete nabavku potrošnog materijala
  • Ne organizujete servisiranje opreme
  • Ne nadgledate garantne rokove za opremu, servis i potrošni material
  • Nema nepredviđenih troškova i neplaniranih izdataka
  • Štedite novac i imate vise vremena na za osnovnu djelatnost
  • Izbjegavate komplikovane procedure nabavke opreme, potrošnog materijala, rezervnih dijelova i servisiranja